Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

IEEE:n uusi kansainvälinen hanke määrittää sertifiointiprosesseja ja laatumerkkejä tekoälyn läpinäkyvyyteen, vastuisiin sekä algoritmisten vinoutumien vähentämiseen. Hankkeella luodaan tekoälyä hyödyntäville organisaatioille keinoja viestiä tekoälypalveluiden luotettavuudesta ja turvallisuudesta laajasti.

 

HELSINKI, 2.10.2018 – Ihmislähtöisen teknologian edistämiseen keskittynyt maailman suurin teknologia-alan standardointijärjestö IEEE on tänään julkaissut aloitteensa (ECPAIS) tekoälyn eettisten sertifikaattien kehittämiseen. Julkaistu hanke on ymmärrettävästi maailman ensimmäinen tekoälyratkaisujen eettiseen sertifiointiprosessiin ja merkkeihin tähtäävä globaalin standardointiorganisaation hanke. Hankkeen puheenjohtajaksi on nimitetty Saidot.ai:n toimitusjohtaja ja Suomen tekoälyohjelman Etiikka-työryhmän puheenjohtaja Meeri Haataja.

Hanke tähtää läpinäkyvään tekoälyn eettisen sertifiointiprosessin luomiseen. Se tarjoaa sarjan eettisiä laatumerkkejä organisaatioille, jotka haluavat sertifioida tekoälyä hyödyntäviä tuotteitaan, järjestelmiään ja palveluitaan. Käynnistettävä hanke korostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä vastuullisen tekoälyn edistämisessä ja se on kerännyt perustajajäsenikseen organisaatioita molemmilta sektoreilta. Suomesta ja pohjoismaista hankkeeseen osallistuvat perustajajäseninä tekoälyn identiteetinhallintaa ja läpinäkyvyyttä kehittävän Saidot.ai:n lisäksi Combient, Valtiovarainministeriö ja Espoon kaupunki.

Hankkeessa keskitytään erityisesti tekoälyn läpinäkyvyyteen, vastuisiin sekä algoritmisten vinoutumien vähentämiseen. Työllä halutaan vastata teknologia-alan tarpeeseen määrittää prosesseja vastuullisille toimintatavoille tekoälyä hyödyntävissä tuotteissa ja palveluissa. Tekoälyn etiikka ja läpinäkyvyys ovat keskeisinä teemoina myös 8.-9.10. Helsingissä järjestettävässä kansainvälisessä tekoälyn AI Forum 2018 -ministerikonferenssissa.

”Yhteiskuntamme tarvitsee ratkaisuja tekoälyn reilun ja läpinäkyvän käytön varmistamiseen, ja Suomi on edelläkävijä käytäntöjen toimeenpanemisessa vahvan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömme kautta. Jatkossa tarvitsemme tekoälylle luotettavien tahojen määrittämiä sertifiointiprosesseja, joiden kautta ratkaisujen korkeaa luotettavuutta ja turvallisuutta voidaan arvioida ja viestiä laajasti. Mukaan lähtevien suomalaisten organisaatioiden vahvalla tuella minulla on hankkeen puheenjohtajana etuoikeus olla vahvistamassa Suomen ja Euroopan asemaa luottamuksen rakentajana ja konkreettisten ratkaisujen edistäjänä koko globaalia yhteiskuntaamme muokkaavien uusien teknologioiden alueella.” sanoo hankkeen puheenjohtajana toimiva Haataja.

Kaksivuotinen hanke käynnistää toimintansa kuluvan syksyn aikana, ja tähtää julkaisevansa ensimmäisiä tuloksiaan teknologia-alan käyttöön vuonna 2019. Hankkeeseen voi tutustua hankkeen internet-sivuilla sekä IEEE:n julkaisemasta tiedotteesta.

 

Lisätietoja:

 

Saidot.ai: Meeri Haataja, toimitusjohtaja, +358 40 7725010, meeri@saidot.ai

 

Saidot.ai

Saidot.ai on suomalainen startup, joka kehittää yhteisöä ja teknologiaratkaisuja tekoälyn tunnistettavuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseen. Yritys tähtää ratkaisuillaan reilun ja läpinäkyvän tekoälyn mahdollistamiseen, ja kehittää palvelualustaansa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kumppaneiden kanssa. Teknologiaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muun muassa tekoälyn sertifikaattien varmistamiseen. Lisätietoja: http://saidot.ai

0

Uncategorized


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like)

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

1